მაისი 548
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 14/38
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 14/38
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 13/18
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 13/18
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 3/35
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 3/35
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/107
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/107
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/88
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/88
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/84
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/84
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/14
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/14
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/238
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/238
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/192
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/192
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/179
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/179
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/79
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/79
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/72
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/72
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/71
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/71
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/62
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/62