ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 30/63
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 30/63
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 29/59
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 29/59
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 28/189
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 28/189
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 28/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 28/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/275
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/275
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/222
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/222
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/218
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/218
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/151
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/151
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/150
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/150
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/78
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 26/78
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 25/126
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 25/126
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 24/155
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 24/155
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 23/20
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 23/20
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 22/68
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 22/68