ივნისი 548
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 49/92
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 49/92
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 49/41
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 49/41
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/152
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/152
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/149
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/149
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/131
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 48/131
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 45/175
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 45/175
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 45/168
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 45/168
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/44
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/44
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/38
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/38
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/30
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/30
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/6
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 38/6
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/152
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/152
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/144
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/144
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/55
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/55