მაისი 548
en

იოსებ არიმათიელი, ლუდიის ეკლესიის აღშენებისათვის

 

იოსებ არიმათიელი, ლუდიის ეკლესიის აღშენებისათვის