მაისი 548
en

ანდრია კრიტელი, ამაოებისათვის კაცობრივთა საქმეთაისა

 

ანდრია კრიტელი, ამაოებისათვის კაცობრივთა საქმეთაისა