ივნისი 548
en

კონტაქტი

მისამართი

ვაჟა-ფშაველას გამზირი N1, თბილისი 0160, საქართველო

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

(+995 32) 210 59 16

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

(+995 32) 2290505

ელ. ფოსტა

info@archives.gov.ge