ნოემბერი 595
en

კონტაქტი

მისამართი

თბილისი, საქართველო, ვაჟა-ფშაველას #1

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

(+995 32) 210 59 16

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

(+995 32) 237 39 13

ელ. ფოსტა

info@archives.gov.ge