ივნისი 548
en

IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 2024

 IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“

 

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველთა თეზისების მიღებას. 

კონფერენცია გაიმართება 2024 წლის 10-12 ოქტომბერს და მიეძღვნება ქეთევან დედოფლის მოწამეობრივი აღსასრულიდან 400 წლისთავს.

 

კონფერენციის მიზანი:

 • სამეცნიერო სიახლეების თავმოყრა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება;
 • ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის თანამედროვე მოთხოვნებთან ადაპტაციის გზების ძიება;
 • ციფრული ჰუმანიტარიის სფეროს სიახლეების გაზიარება.

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

 • ფილოლოგია (კლასიკური, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, ლიტერატურა, ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება, ლიტერატურის თეორია, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია, ფოლკლორისტიკა);
 • ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, არქივთმცოდნეობა, ეთნოლოგია, არქეოლოგია, ანთროპოლოგია;
 • ხელოვნებათმცოდნეობა (გამომსახველობითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, არქიტექტურა, აუდიო და ვიზუალური ხელოვნება, ხელოვნების თეორია და ისტორია, ქორეოგრაფია);
 • კულტუროლოგია (მუზეუმოლოგია, სიძველეთმცოდნეობა, კულტურის თეორია და ისტორია);
 • ციფრული ესთეტიკა და დიზაინი;
 • ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები;
 • კონსერვაცია-რესტავრაცია.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, ისე მაგისტრებსა და დოქტორანტებს.
 • მაგისტრებისა და დოქტორანტების შემთხვევაში აუცილებელია რეკომენდატორის მითითება, საკონტაქტო ინფორმაციით (რეკომენდატორის აკადემიური ხარისხი, მეილი, ტელეფონი).
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე.
 • თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას;
 • კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 26 ივლისი.
 • თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინების დაგზავნის ბოლო ვადაა 2024 წლის 6 სექტემბერი.

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ყველა შემოსული განაცხადი გაივლის ანონიმურ რეცენზირებას.

 

ინსტრუქცია:

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  conferences@archives.gov.ge. 

იხილეთ თეზისების შედგენისა და გაფორმების წესი 

 

დამატებითი ინფორმაცია:

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელექტრონული ვერსია განთავსდება ეროვნული არქივის საიტზე.