მაისი 548
en

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს თეზისების მიღებას VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე

„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“

 

კონფერენციის პარტნიორია აშშ-ს საელჩო საქართველოში. 

კონფერენცია შერეულ ფორმატში - რეალურ და ონლაინფორმატში გაიმართება 2022 წლის 8-10 სექტემბერს და ეძღვნება საქართველოს დიპლომატიურ სივრცეში დაბრუნების 30 წლისთავს.

საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ცალკე სექცია მიეძღვნება საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიისა და კავკასიაში დიპლომატიის ისტორიის საკითხებს.

 

კონფერენციის მიზანი:

 • სამეცნიერო სიახლეების თავმოყრა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება;
 • ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის თანამედროვე მოთხოვნებთან ადაპტაციის გზების ძიება;
 • ციფრული ჰუმანიტარიის სფეროს სიახლეების გაზიარება.

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები: 

 • ფილოლოგია  (კლასიკური, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, ლიტერატურა, ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება, ლიტერატურის თეორია, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია, ფოლკლორისტიკა); 
 • ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, არქივთმცოდნეობა, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია;
 • ხელოვნებათმცოდნეობა (გამომსახველობითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, არქიტექტურა, აუდიო და ვიზუალური ხელოვნება, მუსიკა, თეატრი, ხელოვნების თეორია და ისტორია, ქორეოგრაფია); 
 • კულტუროლოგია  (მუზეუმოლოგია, სიძველეთმცოდნეობა, კულტურის თეორია და ისტორია);
 • ციფრული ესთეტიკა და დიზაინი; 
 • ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები;
 • კონსერვაცია-რესტავრაცია.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, მაგისტრებსა და დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას;
 • კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური. 

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა - 2022 წლის 1 ივლისი.
 • თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინების დაგზავნის ბოლო ვადა – 2022 წლის 22 ივლისი.

 

შემოსული თეზისები გაივლის ანონიმურ რეცენზირებას.

კონფერენციის მონაწილეთა თეზისები აიტვირთება ამ გვერდზე.

 

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conferences@archives.gov.ge.

იხილეთ თეზისების შედგენის წესი 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელექტრონული ვერსია განთავსდება საქართველოს ეროვნული არქივის ვებგვერდზე www.archives.gov.ge.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილება, ტელ.: 2 372803;   

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #1. 

 

კონფერენციის პროგრამა

მონაწილეთა თემების თეზისების სანახავად დააჭირეთ თემის სათაურს