დეკემბერი 595
en

სტუდენტური საერთაშორისო კონფერენცია

 

კონფერენცია იმართება UNESCO-ს პატრონაჟით

 

 

მონაწილეობის მისაღებად მიჰყევით ბმულს: https://zoom.us/j/92066450267?pwd=SHBQeUdaWVVMQnNrOUw0SVBId2xPQT09

 

 

სტუდენტური საერთაშორისო კონფერენცია

„არქივები, სტუდენტები, ინოვაციები“

 

5 ნოემბერი, 2020 

კონფერენცია ჩატარდება ონლაინფორმატში

 

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს თეზისების მიღებას საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაზე „არქივები, სტუდენტები, ინოვაციები“ 

თანამედროვე სამყარომ ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ახალ გამოწვევებს კი ინოვაციური გადაწყვეტილებები და არასტანდარტული ხედვა სჭირდება.  ბოლო დროს წინა პლანზე წამოიწია ტექნიკური ხასიათის დისციპლინებმა, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ძველ სტანდარტებს კი დიგიტალური ჰუმანიტარია და ინტერდისციპლინური კვლევები ანაცვლებს. ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია კლასიკური ჰუმანიტარიისა და თანამედროვე მიდგომების სინთეზი.

ეროვნული არქივი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალგაზრდების ხელშეწყობას, მათი პროფესიული განვითარებისთვის ნიადაგის შექმნას. საერთაშორისო კონფერენცია „არქივები, სტუდენტები, ინოვაციები“ ეროვნული არქივის მიერ საფუძვლიანად შემუშავებული პლატფორმით ახალგაზრდებისათვის საკუთარი შესაძლებლობების მოსინჯვისა და მათთვის ასპარეზის შექმნის ერთ-ერთი მცდელობაა. 

კონფერენციის მიზანია სტუდენტების - მომავალი მეცნიერების – ხელშეწყობა; სამომავალო კვლევების წასახალისებლად სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა; ქართველ და უცხოელ სტუდენტებს შორის მჭიდრო კავშირის დამყარება გამოცდილებისა და პრაქტიკული მუშაობის თავისებურებების გასაზიარებლად; მომავალი მეცნიერებისთვის ახალი გამოწვევების შესაბამისად ახალი სტანდარტების ჩამოყალიბება.

 

ძირითადი მიმართულებები:

 • ფილოლოგია (კლასიკური, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, ლიტერატურა, ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება, ლიტერატურის თეორია, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია, ფოლკლორისტიკა);
 • ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, არქივთმცოდნეობა, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია;
 • ხელოვნებათმცოდნეობა (გამომსახველობითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, არქიტექტურა, აუდიო და ვიზუალური ხელოვნება, მუსიკა, თეატრი, ხელოვნების თეორია და ისტორია, ქორეოგრაფია);
 • კულტუროლოგია (მუზეუმოლოგია, სიძველეთმცოდნეობა, კულტურის თეორია და ისტორია);
 • ციფრული ესთეტიკა და დიზაინი;
 • ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები;
 • კონსერვაცია-რესტავრაცია.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებს, ბაკალავრებს, მაგისტრანტებს, მაგისტრებსა და დოქტორანტებს;
 • აუცილებელია კონფერენციის მონაწილემ მიუთითოს სამეცნიერო ხელმძღვანელი ან რეკომენდატორი;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • თეზისის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას;
 • კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის 2 ოქტომბერი

თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინების დაგზავნა: 2020 წლის 12 ოქტომბერი

 

ინსტრუქცია:

გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conferences@archives.gov.ge

 

დამატებითი ინფორმაცია:

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელექტრონული ვერსია განთავსდება ეროვნული არქივის ოფიციალურ ვებგვერდზე: www.archives.gov.ge

 

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N1

www.archives.gov.ge

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ.: +995 322 37 28 01

          +995 577 13 03 80

ელ. ფოსტა: conferences@archives.gov.ge

 

იხილეთ კონფერენციის პროგრამა