ივნისი 548
en

VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 2021

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს თეზისების მიღებას VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე

„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“

 

კონფერენცია ონლაინფორმატში გაიმართება 2021 წლის 23-24 სექტემბერს

 

კონფერენციის მიზანი:

 • სამეცნიერო სიახლეების თავმოყრა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების სტიმულირება;
 • ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა;
 • კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტის თანამედროვე მოთხოვნებთან ადაპტაციის გზების ძიება;
 • ციფრული ჰუმანიტარიის სფეროს სიახლეების გაზიარება.

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები: 

 • ფილოლოგია  (კლასიკური, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, ლიტერატურა, ლინგვისტიკა, ენათმეცნიერება, ლიტერატურის თეორია, კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგია, ფოლკლორისტიკა); 
 • ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, არქივთმცოდნეობა, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია;
 • ხელოვნებათმცოდნეობა (გამომსახველობითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება, არქიტექტურა, აუდიო და ვიზუალური ხელოვნება, მუსიკა, თეატრი, ხელოვნების თეორია და ისტორია, ქორეოგრაფია); 
 • კულტუროლოგია  (მუზეუმოლოგია, სიძველეთმცოდნეობა, კულტურის თეორია და ისტორია);
 • ციფრული ესთეტიკა და დიზაინი; 
 • ციფრული არქივები და მონაცემთა ბაზები;
 • კონსერვაცია-რესტავრაცია.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, მაგისტრებსა და დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 500 სიტყვას;
 • კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური. 

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა - 2021 წლის 30 ივნისი.
 • თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინების დაგზავნის ბოლო ვადა – 16 ივლისი.

 

შემოსული თეზისები გაივლის ანონიმურ რეცენზირებას.

კონფერენციის მონაწილეთა თეზისები აიტვირთება ამ გვერდზე.

 

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conferences@archives.gov.ge.

იხილეთ თეზისების შედგენის წესი 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება ან მასალების ელექტრონული ვერსია განთავსდება 

საქართველოს ეროვნული არქივის ვებგვერდზე www.archives.gov.ge.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილება, ტელ.: 2 372803;   

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #1. 

 

ღონისძიებას შემოურთდით შემდეგი პარამეტრებით:

სესია 1

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87888558509?pwd=OWQ4Y3NsZS8xblVSQnBCN2hSQkVLQT09 

Meeting ID: 878 8855 8509

Passcode: 845189

სექცია2

Time: Sep 23, 2021 09:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/82810843859?pwd=RGE0QVdxdHNNelE3RXF6MDYxVURkUT09 

Meeting ID: 828 1084 3859

Passcode: 749579

სექცია 3

Time: Sep 23, 2021 09:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/81507425557?pwd=c1FtRm5ncEFLMGZ3c0RRVVpyUUQxUT09 

Meeting ID: 815 0742 5557

Passcode: 101867

24 სექტემბერი

სექცია 1

Time: Sep 24, 2021 09:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/87560709735?pwd=cG01Qzh6czEvUEtaa2NCSmlkcnNGZz09 

Meeting ID: 875 6070 9735

Passcode: 383549

სექცია 2

Time: Sep 24, 2021 09:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/81059086834?pwd=clpPaytQVFhodEhKeW9TZm5vemJQUT09 

Meeting ID: 810 5908 6834

Passcode: 410929

სექცია 3

Time: Sep 24, 2021 09:00 Baku, Tbilisi, Yerevan

https://us02web.zoom.us/j/84788311202?pwd=Z2prUUdPbjNTSkt4MU9qa3prVXpLZz09 

Meeting ID: 847 8831 1202

Passcode: 738814

  

კონფერენციის პროგრამა

მონაწილეთა თემების თეზისების სანახავად დააჭირეთ თემის სათაურს