ნოემბერი 595
en

მეტრიკული წიგნების საძიებელი

საისტორიო ცენტრალურ არქივში დაცულია საეკლესიო-მეტრიკული წიგნები 1819 წლიდან 1921 წლამდე. წიგნებში მოიპოვება ჩანაწერები იმ პერიოდში დაბადებული, გარდაცვლილი და დაქორწინებული პირების შესახებ. მეტრიკული წიგნები არის მეტ-ნაკლებად სრულყოფილი. სოფლის ეკლესიებში ზოგიერთი მათგანის შედგენა დაიწყო 1819 წელზე გვიან, ზოგიერთი წლის წიგნები არქივში საერთოდ არ შემოსულა და ა.შ. აღნიშნული პროგრამა საშუალებას მოგვცემს ზუსტად დავადგინოთ, რომელი რაიონისა და რომელი სოფლის მეტრიკული წიგნები ინახება საისტორიო ცენტრალურ არქივში და რომელ წლებს მოიცავს ისინი.