მაისი 548
en

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ეროვნული არქივის ყოველდღიურ საქმიანობაში თავისი გამორჩეული ადგილი უჭირავს საზოგადოებასთან ურთიერთობას.

ამ მიმართულებით მუშაობისას უმთავრესი ამოცანა ეროვნულ საარქივო ფონდის დოკუმენტების მრავალფეროვნებისა და მნიშვნელობის წარმოჩენა, ასევე საზოგადოებისთვის საინტერესო მოვლენების ამსახველ მასალაზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფაა.

ამისათვის ელექტრონულ, ინტერნეტ და ბეჭდურ მედიასაშუალებებთან ერთად აქტიურად გამოიყენება სოციალური ქსელები, ვიდეო, ფოტო და აუდიოფაილების ვებპორტალები.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: 2105916; ელ. ფოსტა: info@archieves.gov.ge