თებერვალი 548
en

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ეროვნული არქივის ყოველდღიურ საქმიანობაში თავისი გამორჩეული ადგილი უჭირავს საზოგადოებასთან ურთიერთობას.

ამ მიმართულებით მუშაობისას უმთავრესი ამოცანა ეროვნულ საარქივო ფონდის დოკუმენტების მრავალფეროვნებისა და მნიშვნელობის წარმოჩენა, ასევე, საზოგადოებისათვის საინტერესო მოვლენების ამსახველ მასალაზე ხელმისაწვდომის გაზრდაა.

ამისათვის, ელექტრონულ, ინტერნეტ და ბეჭდურ მედიასაშუალებებთან, ერთად აქტიურად გამოიყენება სოციალური ქსელები, ვიდეო, ფოტო და აუდიო ფაილების ვებპორტალები.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: 2105916; ელ, ფოსტა: info@archieves.gov.ge