ნოემბერი 595
en

საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:
   

 • გენერალური დირექტორისა და მისი მოადგილის საქმიანობის საორგანიზაციო და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
  • ეროვნული არქივის ცენტრალური აპარატის საქმისწარმოების განხორციელება;
  • ეროვნული არქივის სისტემის სამართლებრივი მომსახურებით უზრუნველყოფა;
  • ეროვნულ არქივში პირთა დაშვების (თანამშრომლების და ვიზიტორების) ორგანიზება და კონტროლი.

   

   

  განყოფილების თანამშრომლები:

  1 გულიადა გოცირიძე უფროსი 0322 308411 ggotsiridze@archives.gov.ge
  2 ცირა ბიბილური

  მთავარი სპეციალისტი

  (საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)

  2376526
  2372802 (ფაქსი)
  tsbibiluri@archives.gov.ge
  3 ქეთი წიწუაშვილი

  უფროსი სპეციალისტი

  (საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)

  2376526
  2372802 (ფაქსი)
  ktsitsuashvili@archives.gov.ge
  3 სოფიო ელიაძე

  უფროსი სპეციალისტი

  (იურისტი)


  seliadze@archives.gov.ge
  4 ნინო თოფურია

  სპეციალისტი

  (იურისტი)

    nitophuria@archives.gov.ge
  5 თეონა ჯანიაშვილი

  უფროსი სპეციალისტი

  (გენერალური დირექტორის თანაშემწე)


  tjaniashvili@archives.gov.ge
  6 ხათუნა გიგაური

  სპეციალისტი

  (კურიერი)

   577130343 khgigauri@archives.gov.ge
  7 ნატალია სუნთლიშვილი

  სპეციალისტი

  (საშვთა ბიურო)

   2380482 nsultnishvili@archives.gov.ge
  ნინო ჩიკვაიძე

  სპეციალისტი

  (საშვთა ბიურო)

    nchikvaidze@archives.gov.ge