ივნისი 548
en

საორგანიზაციო განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:
   

  • გენერალური დირექტორისა და მისი მოადგილის საქმიანობის საორგანიზაციო და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
  • ეროვნული არქივის ცენტრალური აპარატის საქმისწარმოების განხორციელება;
  • ეროვნული არქივის სისტემის სამართლებრივი მომსახურებით უზრუნველყოფა;
  • ეროვნულ არქივში პირთა დაშვების (თანამშრომლების და ვიზიტორების) ორგანიზება და კონტროლი.

 

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 გულიადა გოცირიძე უფროსი 0322 308411 ggotsiridze@archives.gov.ge
2 ცირა ბიბილური

მთავარი სპეციალისტი

(საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)

2376526
2372802 (ფაქსი)
tsbibiluri@archives.gov.ge
3 ნინო ჩიკვაიძე

უფროსი სპეციალისტი

(საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)

  nchikvaidze@archives.gov.ge
4 ნინო ტაბიძე

სპეციალისტი

(საქმისწარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი)

  ntabidze@archives.gov.ge
5 სოფიო ელიაძე

უფროსი სპეციალისტი

(იურისტი)

  seliadze@archives.gov.ge
6 ქეთევან ქორიძე

უფროსი სპეციალისტი

(იურისტი)

  kkoridze@archives.gov.ge
7 ხათუნა გიგაური

სპეციალისტი

(კურიერი)

 577130343 khgigauri@archives.gov.ge
8 ნატალია სუნთლიშვილი

სპეციალისტი

(საშვთა ბიურო)

 (032) 2380482 nsultnishvili@archives.gov.ge
ლია ღოლიჯაშვილი

სპეციალისტი

(საშვთა ბიურო)

  lgholijashvili@archives.gov.ge