აპრილი 548
en

ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.01.2021 – 31.12.2021 წლის მდგომარეობით

 1. კასპის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ივანე მარტიაშვილი;
 2. სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნატა შედანია;
 3. საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი (შტატში) - სოფიო ჯობავა;
 4. გენერალური დირექტორის მოადგილე (შტატში) - გიორგი სოფრომაძე.
ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.01.2020 – 31.12.2020 წლის მდგომარეობით

 1. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - გიორგი ქავთარაძე;
 2. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - მაია კერვალიშვილი;
 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ვერა კობახიძე;
 4. სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - გიორგი ღობნელიშვილი;
 5. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ნინო ჩიკვაიძე;
 6. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - მარიამ პოპიაშვილი;
 7. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ მიშელაძე;
 8. ზესტაფონის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დამლაგებელი (შტატგარეშე) მზევინარ სვიანაძე;
 9. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნათია ღლონტი;
 10. საფინანსო სამსახურის უფროსი (შტატში) - გიორგი ყველაშვილი;
 11. თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ანა ჩხაიძე;
 12. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - სალომე დარსალია
 13. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - სოფიო კიკნაძე;
 14. ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - გაიანე მკრტუმიანი;
 15. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ გოგოხია დავითაშვილი;
 16. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ილონა ხუხუა;
 17. სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - სანათა ჯობავა;
ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.10.2019 – 31.12.2019 წლის მდგომარეობით

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - ქეთევან ქორიძე;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ნათელა ბიწაძე;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ქეთევან მჭედლიშვილი;
 4. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ნანა ჩიქოვანი;
 5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ დილებაშვილი;
 6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - გვანცა დალაქიშვილი;
 7. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ბექა ფეროიანი;
 8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - შორენა სეთურიძე.

 

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.10.2019 – 01.12.2019 წლის მდგომარეობით

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ბექა ფეროიანი;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - ქეთევან ქორიძე;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - დამლაგებელი (შტატში) - ნანა ჩიქოვანი;
 4. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ქეთევან მჭედლიშვილი;
 5. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შრ/ხელშეკრულებით) - ნათელა ბიწაძე.
ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.07.2019 – 01.10.2019 წლის მდგომარეობით

 1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის დირექტორი (შტატში) - მანანა ლომიძე;
 2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - რევაზ გელენავა;
 3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საგარეჯოს ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - ნათია გურგენიძე.
ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 16.04.2019 – 01.07.2019 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ნინო შარაბიძე;

 

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ნინო მაჩხანელი;

 

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ ალიაშვილი;

 

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სამეგრელოს რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ლიკა მიქავა;

 

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის დირექტორი (შტატში) - თამარ თეთრაძე;

 

6. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ მიშელაძე;

 

7. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - ნინო ბურდული;

 

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - მაია ყალაბეგაშვილი;

 

9. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - ირინე ქართველიშვილი;

 

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალქალაქის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) - არევიკ ლულუკიან.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 18.02.2019 – 15.04.2019 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - სალომე თანდაშვილი;

 

2. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - ინგა გულორდავა;

 

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი (შტატში) - მარიტა სეფაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2019 – 18.02.2019 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) -  ლანა დვალი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ილონა ხუხუა;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - ვასილი კუპრეიშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე (შტატში) - სოფიო შარაშენიძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თამარ თევდორაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 05.11.2018 – 26.11.2018 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - გრიგოლ დომენია;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ანალიტიკოსი (შრომითი ხელშეკრულებით) - გურამი კელეპტრიშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 08.05.2018 – 15.08.2018 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მესტიის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - ეკატერინე კვიციანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) - ბესიკ ჯაჭვლიანი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ინტერფეის დეველოპერი (შრომითი ხელშეკრულებით) -  ლევან ბეროშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - ანზორი ბეგიაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2018 – 07.05.2018 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნოდარ მამალაძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - თათია გიორგაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - დიანა კონჯარია;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გოგიტა გაბუნია;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დავით ხუჯაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - დათო ხარაბაძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - ბიქტორ ჩოგოვაძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი - თინათინ ჯიღაური;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის  ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების და სამეცნიერო საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - მარინე ნაზარეტიანი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - ზურაბ იმერლიშვილი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თამარ ყავლაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 03.01.2018 - 29.01.2018 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ხატია უდესიანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საჩხერის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ფატი კაპანაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მაია სამხარაძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნათია ივანიაძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნინო ყურუა;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების სპეციალისტი - ნინო ფოცხიშვილი;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ირმა გეთია.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.06.2017 - 13.12.2017 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - ნონა ბუზალაძე;


2. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - ლია ლაღაძე;


3. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თეონა ჯანიაშვილი;


4. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ვასილი კუპრეიშვილი;


5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მესტიის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ელიკო გირგვლიანი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 27.04.2017-01.06.2017 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან როსტომაშვილი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - სოფიკო მჭედლიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ია სანაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეგრელოს რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი) - მანონი სართანია;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეგრელოს რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (სამეურნეო კუთხით) - შალვა მილორავა.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 01.02.2017-27.04.2017 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი - გულიადა გოცირიძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ანალიტიკურ-მეთოდიკური განყოფილების უფროსი - ეთერ ჩუბინიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - ელენე მდინარაძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი - ნოდარ მამალაძე;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - დალი ეჯიბაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორი - მერაბ კეზევაძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის თბილისის ცენტრალური არქივის დირექტორი - მაკა კვარაცხელია;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კახეთის რეგიონული არქივის დირექტორი - გელა გრემელაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - კასპის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - მარინა გოგებაშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გურიის რეგიონული არქივის დირექტორი - ლამზირა ინწკირველი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - საჩხერის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - თადული ბარამიძე;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ფოთის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ქეთევან ეფრემიძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჯავა-ცხინვალის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ელდარ მაისურაძე;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი არქივის დირექტორი - ნათელა ლაცაბიძე;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დირექტორი - მაია ციყელაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 28.07.2016-31.01.2017 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დუშეთის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ეფემია წიკლაური;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - თამარ ვარდუკაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ნანა შავგულიძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალქალაქის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ვარდუი პეტროსიანი;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ლევან ლოსაბერიძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ქეთევან როსტომაშვილი;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ქრისტინე ძოწენიძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მერი აბრამიშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გორის ადგილობრივი არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - დალი გიუნაშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სენაკის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ჟანეტა გვასალია;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - სენაკის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - დედიკა წურწუმია;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - ზურაბ ჭაბაშვილი;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მარიამ მიქელაშვილი;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის სკანირების ჯგუფის სპეციალისტი (შტატგარეშე) - მთვარისა პაპიაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 06.05.2016 - 27.07.2016 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის საწყობის უფროსი - მერი კიკნაძე;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მელანო კახაძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე - ნინო ძანძავა.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 04.01.2016 - 05.05.2016 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების დიზაინერი - ირინე ჩართოლანი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების კორექტორი - მარიამ ჯანიკაშვილი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ბოლნისის ადგილორივი წარმომადგენელი - მაია ჭელიძე;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გურჯაანის ადგილორივი წარმომადგენელი - თამარ გეთიაშვილი;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - აბაშის ადგილორივი წარმომადგენელი - ლელა ხორავა;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნატალია ქადარია;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ფოთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი - მელანო შუბითიძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის დამხმარე მოსამსახურე - ხატია პაპიაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თეა კოშაძე;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - მაია არუთინოვი;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - რუსუდან პეტრიაშვილი;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ანი რაზმაძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ლამარა ჩერქეზიშვილი;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - თამარ დილებაშვილი;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - ნანა გირგვლიანი;

16. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - რუსუდან სარალიძე;

17. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - რუსთავის არქივის სპეციალისტი - მაია ღონღაძე;

18. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - აღმოსავლეთის რეგიონული არქივის (ლილოს არქივი) დირექტორი - თამარ ლეთოდიანი;

19. საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი - სოფიკო გუგოშვილი;

20. საქართველოს ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარიამ ხომერიკი;

21. საქართველოს ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - ელენე გელაშვილი;

22. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - სოფიო ელიაძე;

23. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - ნატო აბშილავა;

24. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გარდაბნის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნათია გოგუაძე;

25. საქართველოს ეროვნული არქივის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნათია ბუაჩიძე.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 16.08.2018 – 15.01.2019 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - გრიგოლ დომენია;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ანალიტიკოსი (შრომითი ხელშეკრულებით) -  გურამი კელეპტრიშვილი;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - ეფემია წიკლაური;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს სამეგრელოს რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - თეონა კუკავა;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს კახეთის რეგიონული არქივის უფროსი სპეციალისტი (შტატში) - თეა გიგაური;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ზესტაფონის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე (შტატში) - მანანა ხვედელიძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი (შტატში) - მელანო კახაძე;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი (შტატში) - ალექსი შაველაშვილი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნინო ციცქიშვილი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს ქვემო ქართლის რეგიონული არქივის მთავარი სპეციალისტი (შტატში) - შოთა ზარიძე;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს კასპის ადგილობრივი არქივის სპეციალისტი (შტატში) - ნონა ბერიაშვილი;

12. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის პროგრამისტი (შრომითი ხელშეკრულებით) -  დავით ჭინჭარაშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 04.08.2015 - 02.11.2015 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე - მაკა ვანიშვილი;

2. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მარნეულის ადგილორივი წარმომადგენელი - მაგდანა ღამბაშიძე;

3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დმანისის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნინო არჩემაშვილი;

4. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ასპინძის ადგილორივი წარმომადგენელი - ნინო წიკლაური;

5. საქართველოს ეროვნული არქივის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მარიამ კვაჭანტირაძე;

6. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - გიორგი პატარიძე;

7. საქართველოს ეროვნული არქივის ქ. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნინო ლიტკინი;

8. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მესტიის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი (ანაზღაურებადი) - ელიკო გირგვლიანი;

9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მესტიის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი (ანაზღაურებადი) - თამუნა გვიჩიანი;

10. საქართველოს ეროვნული არქივის საფინანსო სამსახურის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე)-              მაკა ზედგინიძე;

11. საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე) - მაგდა შერაზადიშვილი;

12.    საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო საცნობარო ბიბლიოთეკის სტაჟიორი (ანაზღაურების გარეშე) - თამთა მანაგაძე;

13. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გიორგი ცხადაია;

14. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - თამარ შანავა;

15. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ზუგდიდის ადგილობრივი არქივის უფროსი სპეციალისტი - ანა სადუნაშვილი;

16.          საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სპეციალისტი - ნინო მელიქიშვილი.

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 15.05.2015 - 03.08.2015 წლის მდგომარეობით

1. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თინათინ ფილაური
2. საქართველოს ეროვნული არქივის ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ანა ნუცუბიძე
3. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ოზურგეთის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლია ჩიტაიშვილი
4. საქართველოს ეროვნული არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ელა გაბისონია
5. საქართველოს ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - ნინო თოფურია
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თბილისის ცენტრალური არქივის სპეციალისტი - თინათინ კოტიშაძე
7. საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი - ანა ჩიქოვანი
8. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე - დავით ქურდაძე
9. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - გორის არქივის სპეციალისტი - ტერეზა მუჭაური
10. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - თელავის რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ინგა ჩუბინაშვილი
11. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ჭიათურის ადგილობრივი არქივის დამხმარე მოსამსახურე - გიორგი მუმლაძე
12. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ხაშურის რეგიონული არქივის დამხმარე მოსამსახურე  - დიმიტრი ხაჩიძე
13. საქართველოს ეროვნული არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსის მოადგილე - ზურაბ ენაგელი

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 14.05.2015 წლის მდგომარეობით

1. წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ირაკლი ბეჟანიძე
2. საფინანსო სამსახურის უფროსი - დავით ლიტკინი
3. სკანირების სპეციალისტი - ირინე ირომაშვილი, ხათუნა სვანიშვილი
4. ახალციხის არქივის სპეციალისტი - ნინო ძამაშვილი
5. გარდაბნის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ნათია გოგუაძე
6. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარიამ კვაჭანტირაძე
7. მცხეთის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თინათინ ფილაური
8. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროს - ნანა პაპავა
9. ქუთაისის არქივის სპეციალისტი - ანა ნუცუბიძე
10. ესფ დოკუმენტების ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნატო მუმლაძე
11. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ქეთი წიწუაშვილი
12. საისტორიო ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების გამოყენების სამეცნიერო - საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი – ჯულია ბენიძე
13. წალკის ადგილობრივი წარმომადგენელი – ირაკლი ბეჟანიძე

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 17.10.2014 - 02.02.2015 წლის მდგომარეობით

1. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - დმანისის ადგილობრივი წარმომადგენელი განმეორებით - მაგდანა ღამბაშიძე
2. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ყაზბეგის ადგილობრივი წარმომადგენელი განმეორებით - ნინო ვარძუკაშვილი
3. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახმეტის ადგილობრივი წარმომადგენელი -  ლალი აბესალაშვილი
4. ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ბორჯომის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ლამარა ქოზაშვილი
5. სამეცნიერო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი -  ნინო ბადაშვილი
6. შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი - ნინო დემეტრაძე
7. ეროვნული არქივის უახლესი იტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო ტექნიკური დოკუმენტაციის განყოფილების სპეცილიასტი - ნინო მაჭავარიანი
8. ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი (იურისტი) -  სოფიო ელიაძე,
9. ეროვნული არქივის საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - ქეთი წიწუაშვილი

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 15.07.2014 - 17.10.2014 წლის მდგომარეობით

1. უახლესი ისტორიის ც/არქივის სამეცნიერო - ტექნიკური დოკუმენტაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი -  ლია ჭინჭარაული
2. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების საქმისწარმოებისა სამეცნიერო საცნობარო აპარატის განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი - ნინო კერძაია
3. შესყიდვების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - გვანცა შაშვიაშვილი
4. დოკუმენტების სკანირების შტატგარეშე სპეციალისტი -
-   ნათია ვარამაშვილი
-   ლია კიკილაშვილი
-   თამილა კრავეიშვილი
-   ეკატერინე ლობჟანიძე
-   ლეონტი ცხაკაია
-   ლევან ქორიძე
-   ლევან ლეკიაშვილი
5. დოკუმენტების სკანირების ჯგუფის შტატგარეშე ხელმძღვანელი - დავით სახვაძე
6. საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - დავით კუჭუხიძე
7. ლილოს არქივის სპეციალისტი - დავით გაგუა
8. ლილოს არქივის სპეციალისტი - ლილით ოვაკიმიანი
9. ლილოს არქივის სპეციალისტი - მარი ძულიაშვილი
10. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მირანდა გაბუნია
11.  საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ლაშა აბაშიძე
12.  ასპინძის ადგილობრივი წარმომადგენელი - თეონა პაპაშვილი
13.  წყალტუბოს ადგილობრივი წარმომადგენელი - ციური ბალანჩივაძე
14.  ნინოწმინდის ადგილობრივი წარმომადგენელი -გილვარდ დარბინიანი
15.  სიღნაღის ადგილობრივი წარმომადგენელი - მაგდა აფციაური
16. ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - ვასილ მიგრიაული
17. ეროვნული არქივის კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ციფრული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - დიმიტრი ჯალიაშვილი
18. საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს - ახალციხის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნონა ფეიქრიშვილი
19. დოკუმენტების სკანირების სპეციალისტი (შტატგარეშე) –
-   ლალი აბესალაშვილი
-   გივი გაბრიჭიძე
-   ნინო ღვინერია
-   კახაბერ ჩხაიძე
20. სამეცნიერო განყოფილების უფროსი - ქეთო ასათიანი
21. მცხეთის    ადგილობრივი წარმომადგენელი - სოფიო მაისურაძე
22. შიდა კონტროლის განყოფილების სპეციალისტი - ნინო კვაჭაძე
23. საგარეჯოს ადგილობრივი წარმომადგენელი - რევაზ გელენავა
24. მარნეულის ადგილობრივი წარმომადგენელი - ირმა ჯავახიშვილი
25. თბილისის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი - სოფიო შარაშენიძე
26. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - რაინდი ბანძელაძე
27. თბილისის ცენტრალური არქივის უფროსი სპეციალისტი - დიანა ასტამიძე
28. ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი - ილია ლომიძე
29. დოკუმენტების სკანირების სპეციალისტი (შტატგარეშე) –
-   ნინო გაბათაშვილი
-   გრიგოლ დვალი
30. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი - ქეთევან გაბიძაშვილი
31. ქუთაისის ცენტრალური არქივის რეგიონალური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მედეა თევდორაძე
32. ქუთაისის ცენტრალური არქივის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) - თამარ თევდორაშვილი და ქრისტინე მეძველია
33. ახალციხის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ხათუნა ინდუაშვილი
34. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფოტოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ვალერი ლევჩენკო
35. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მაკა ბარბაქაძე

ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 12.12.2013 წლის მდგომარეობით

 1. დუშეთის არქივის დირექტორი - ნინო სონიშვილი
 2. შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ელისო ხარაიშვილი
 3. შესყიდვების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - მარიტა ნაროზაშვილი
 4. თბილისის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლია ჭინჭარაული
ვრცლად

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა, 31.10.2013 წლის მდგომარეობით

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი - ზვიად მელქაძე
2. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენებისა და ინფორმაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე - ნათია ლომიძე
3. არქივის სამეურნეო სამსახურის უფროსი - გიორგი ასკურავა
4. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე - ნინო ძანძავა
5. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ციფრული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი - სოფიო ფაციაშვილი
6. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - დავით წიკლაური
7. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების უფროსი - მარინა სხირტლაძე
8. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების უფროსი - გულთამზე ხითარიშვილი
9. საისტორიო ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-მეთოდიკური მუშაობისა და დაკომპლექტების განყოფილების უფროსი - შორენა გულიაშვილი
10. ტერიტორიული ორგანოს - გორის არქივის დირექტორი - იზოლდა ბუჟღულაშვილი
11. საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - შორენა მებონია
12. საფინანსო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი - დავით ჩუბინიძე
13. საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნატო მუმლაძე
14. საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი - მარიამ გიორგაშვილი
15. დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თეონა კაცაძე
16. დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ირმა მარკოზაშვილი
17. საისტორიო ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-მეთოდიკური მუშაობისა და დაკომპლექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მაია ყუბანეიშვილი
18. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) - ნელი მაჭავარიანი და თინათინ ფაჯიშვილი
19. საისტორიო ცენტრალური არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - თამარ გაბუნია
20. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის მთავარი სპეციალისტი - იდა გოგია
21. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ნინო ობოლაშვილი
22. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მანანა ჭაჭუა
23. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფონოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნონა მახარაშვილი
24. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი - თეიმურაზ თოდუა
25. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის ფონოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - ეკატერინე სანიკიძე
26. აღმოსავლეთის (ლილოს) რეგიონული არქივის სპეციალისტი - ლია რამინაშვილი
27. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის სამეცნიერო-ტექნიკური დოკუმენტების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ნინო ბალავაძე
28. მესტიის არქივის დირექტორი - მანანა ფალიანი
29. მესტიის არქივის მთავარი სპეციალისტი - ნადია მუშკუდიანი
30. მესტიის არქივის უფროსი სპეციალისტი - ლეილა გულედანი-ფალიანი
31. ქუთაისის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის, აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი - თეა ქათამაძე
32. გარდაბნის არქივის დირექტორი - ლამარა ჩერქეზიშვილი
33. გორის არქივის სპეციალისტი - თამარ პაპიტაშვილი
34. ტყიბულის არქივის დირექტორი - შორენა ქოქოსაძე
35. ხაშურის არქივის სპეციალისტი - დალი ღამბარაშვილი
36. სენაკის არქივის სპეციალისტი - სანათა კვირკველია
37. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - ხათუნა კასრაძე
38. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციის და გამოყენების განყოფილების უფროსი - გიორგი სოფრომაძე
39. ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ინფორმაციის და გამოყენების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - ალვინა აფანასევა
40. დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი - სალომე მიქაბერიძე
41. დოკუმენტების რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიის სპეციალისტი - ანა ჩიქოვანი
42. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი - თამარ დევრისაშვილი
43. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ესფ ფორმირების, საქმისწარმოებისა და სამეცნიერო - საცნობარო აპარატის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - გვანცა ყაყიტაშვილი
44. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი - თამარ მოლარიშვილი


ეროვნული არქივის ადგილობრივი წარმომადგენლები:
45. ადიგენი - ლია ჩილინგარაშვილი
46. ამბროლაური - მანანა ბაკურაძე
47. ვანი - მარინა მჟავანაძე
48. თიანეთი - ნინო არდაზიშვილი
49. თერჯოლა - შორენა კილაძე
50. ლაგოდეხი - ლამარა მაჭარაშვილი
51. ლანჩხუთი - ნაზიბროლა ლომაძე
52. მარტვილი - ნესტან ბაჩილავა
53. ონი - მარი მაისურაძე
54. სამტრედია - ნატო მიქაძე
55. ჩოხატაური - ქეთევან ოსეფაშვილი
56. ქარელი - მაია ხმალაძე
57. წალენჯიხა - ელისო კვარაცხელია
58. ხარაგაული - ევგენია მირუაშვილი
59. ხობი - ბორენა მზარელუა
60. დედოფლისწყარო - ინგა თარაშვილი
61. თეთრიწყარო - ჯილდა ბედიანაშვილი

ვრცლად