მარტი 548
en

ვაკანსიები

 

1. უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების განყოფილების სპეციალისტი

 

2. დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილების სპეციალისტი

 

3. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოყენების და სამეცნიერო საცნობარო აპარატის განყოფილების სპეციალისტი

 

4. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი

 

5. სიღნაღის ადგილობრივი წარმომადგენელი

 

6. სამეურნეო სამსახურის სპეციალისტი

 

7. საისტორიო ცენტრალური არქივის ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი

 

8. საორგანიზაციო განყოფილების სპეციალისტი

 

9. სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე/ელექტრიკოსი

 

10. სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე/მღებავი

 

11. სამეურნეო სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე/დურგალი