ივნისი 548
en

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ელექტრონული კატალოგი

 

ბაზაში ამჟამადაც მიმდინარეობს მონაცემების შეტანა. 

მედიების შერჩევა ხორციელდება შემდეგი პრინციპით: ახალი გამოცემები, ხშირად მოთხოვნადი, მეცნიერებათა დარგები. 

კატალოგიზაციის ძირითადი მიზანია სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების ძიების გამარტივება. 

ძიება ხორციელდება ავტორის გვარის, სათაურის, თემატიკის, გამოცემის წლის მიხედვით. 

დღეისათვის  შეტანილია 8300 ერთეული, მათ შორს 297 კარტოგრაფიული გამოცემა. 

 

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულენოვანი გაზეთები

საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულენოვანი ჟურნალები