დეკემბერი 595
en

ბიბლიოთეკის კატალოგი

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაწყებულია მუშაობა სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული ფონდების ელექტრონულ კატალოგზე, რომელიც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას მისცემს, ადვილად მოიძიონ მათთვის საჭირო მასალა.