დეკემბერი 595
en

ბიბლიოთეკის კატალოგი

საქართველოს ეროვნული არქივის ბიბლიოთეკაში ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ელექტრონული კატალოგი. 

ბაზაში ამჟამადაც მიმდინარეობს მონაცემების შეტანა. 

მედიების შერჩევა ხორციელდება შემდეგი პრინციპით: ახალი გამოცემები, ხშირად მოთხოვნადი, მეცნიერებათა დარგები. 

კატალოგიზაციის ძირითადი მიზანია სამეცნიერო-საცნობარო ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნების ძიების გამარტივება. 

ძიება ხორციელდება ავტორის გვარის, სათაურის, თემატიკის, გამოცემის წლის მიხედვით. 

დღეისათვის  შეტანილია 8300 ერთეული, მათ შორს 297 კარტოგრაფიული გამოცემა.