თებერვალი 595
en

18 თებერვალი - 7 მარტი

გამოფენა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები

1720-2020

მეფე ერეკლე II - 300

ქუთაისი, 1914 წლის 7 ივნისი

ლიტერატურული საღამოს მონაწილეები

ლიტერატურული საღამოს მონაწილეები, ქუთაისი, 1914 წლის 7 ივნისი

1973 წელი

"შერეკილების" გადასაღები მოედანი

"შერეკილების" გადასაღები მოედანი, 1973 წელი

XVIII ს.

ფრაგმენტი მინიატურიდან "წმიდა გიორგის მიერ ყრმა გიორგის გამოხსნა ტყვეობიდან"

ფრაგმენტი მინიატურიდან "წმიდა გიორგის მიერ ყრმა გიორგის გამოხსნა ტყვეობიდან", XVIII ს.

თბილისი, 1919 წლის 26 მაისი

საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ზეიმი

საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ზეიმი, თბილისი, 1919 წლის 26 მაისი

1889 წელი

მზის ამოსვლა მესტიაში

მზის ამოსვლა მესტიაში, 1889 წელი

1940-იანი წლები

ჩანახატი გალაკტიონის უბის წიგნაკიდან

ჩანახატი გალაკტიონის უბის წიგნაკიდან, 1940-იანი წლები

1743-1755 წლები

ვახუშტის რუკა

ვახუშტის რუკა, 1743-1755 წლები

1890-1910 წლები

ბათუმი, ფრანგული გემი "ლორეილი"

ბათუმი, ფრანგული გემი "ლორეილი", 1890-1910 წლები

პროექტები / ყველა პროექტი