ნოემბერი 595
en

არქივი

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

კურსის მიზანი: საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის სფეროში კონკურენტუნარიანი კადრების   მომზადება. საქმი...

საქმისწარმოების სასწავლო კურსი

საქმისწარმოების სასწავლო კურსი

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საქმისწარმოების სასწავლო კურსზე   კურსის მიზანი: საქმისწარმოების სფერ...

ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

კურსის მიზანი: საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის სფეროში კონკურენტუნარიანი კადრების   მომზადება. საქმი...

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე

საქართველოს ეროვნული არქივი აცხადებს მიღებას საარქივო საქმის სასწავლო კურსზე კურსის მიზანი: საარქივო სფეროში კონკურენტუნ...