მაისი 548
en

სიუჟეტი სპექტაკლ „ჭინჭრაქას“ პრემიერის შესახებ. 1963

სიუჟეტი სპექტაკლ „ჭინჭრაქას“ პრემიერის შესახებ. 

ტექსტს კითხულობს ეროსი მანჯგალაძე. 

1963 წელი.

კინოჟურნალი „საბჭოთა საქართველო“.