მაისი 548
en

ნიკო ნიკოლაძის წერილი აკაკი ჩხენკელს