მაისი 548
en

აკაკი ჩხენკელის მოგონება „პირველი დიპლომატიური ნაბიჯები“