მაისი 548
en

კ. გვარჯალაძის დეპეშა აკაკი ჩხენკელს