ივნისი 548
en

კონსტანტინე გამსახურდიას თხოვნა აკაკი ჩხენკელს; აკაკი ჩხენკელის სახელზე გაცემული მოწმობები