მაისი 595
en

ბედნიერი ბავშვობა, 1936 წელი

 

კინოსიუჟეტი „ბედნიერი ბავშვობა“. უხმო.

კინოჟურნალი „საბჭოთა საქართველო“, 1936 წელი. 

„საქკინოქრონიკის“ ნაწარმოები, ოპერატორი: ალექსანდრე აჯიბეგაშვილი.