ივნისი 548
en

ვლადიმერ გარაყანიძის აფრენა საჰაერო აეროსტატით. 1927

 

პირველი ქართველი ჰაერნაოსნის, ვლადიმერ გარაყანიძის ერთ-ერთი პირველი აფრენა საჰაერო აეროსტატით.

1927 წელი, თებერვალი.