ივნისი 548
en

კრებული (ჰაგიოგრაფიული)

 

ჰაგიოგრაფიული კრებული