მაისი 548
en

კვირის დოკუმენტი

გალაკტიონ ტაბიძის საპენსიო წიგნაკი
გალაკტიონ ტაბიძის საპენსიო წიგნაკი
„შენ ხარ ვენახი“ - ხელნაწერი ნოტები
„შენ ხარ ვენახი“ - ხელნაწერი ნოტები
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კონსტიტუცია
პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების დანიშვნის კანონი
პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების დანიშვნის კანონი
საქართველოს დე-იურე აღიარების დოკუმენტი
საქართველოს დე-იურე აღიარების დოკუმენტი
კოსტიუმები ალექსანდრე კრეინის ბალეტისათვის „ლაურენსია“
კოსტიუმები ალექსანდრე კრეინის ბალეტისათვის „ლაურენსია“
განცხადება გაზეთ „ივერიაში“
განცხადება გაზეთ „ივერიაში“
რელიგიური შინაარსის კრებული
რელიგიური შინაარსის კრებული
გალაკტიონ ტაბიძის ექსპრომტი „ტუტკუს“
გალაკტიონ ტაბიძის ექსპრომტი „ტუტკუს“
„ნატვრის ხის“ გადასაღები მოედანი
„ნატვრის ხის“ გადასაღები მოედანი
სოფელ შილდის მასწავლებლის, პელო ბერიაშვილის წერილი ფილიპე მახარაძეს
სოფელ შილდის მასწავლებლის, პელო ბერიაშვილის წერილი ფილიპე მახარაძეს
სიმონ ამირეჯიბის 1921 წლის ანგარიში
სიმონ ამირეჯიბის 1921 წლის ანგარიში
ქუთაისის სათავადაზნაურო სკოლის  პროგრამა
ქუთაისის სათავადაზნაურო სკოლის პროგრამა
მსჯელობა საქართველოს დედაქალაქის სახელზე
მსჯელობა საქართველოს დედაქალაქის სახელზე