მარტი 548
en

კვირის დოკუმენტი

"ოქროს მატჩი", 1964 წელი
"ოქროს მატჩი", 1964 წელი
"აკაკის აკვანის" გადასაღები მოედანი
"აკაკის აკვანის" გადასაღები მოედანი