მარტი 548
en

კვირის დოკუმენტი

„მსახიობთა დღე“
„მსახიობთა დღე“
ექვთიმე თაყაიშვილი. 1947 წ.
ექვთიმე თაყაიშვილი. 1947 წ.
პირველი წირვა
პირველი წირვა
იოსებ ჯუგაშვილის (სტალინის) დაბადების ჩანაწერი
იოსებ ჯუგაშვილის (სტალინის) დაბადების ჩანაწერი
„ხანუმას“ გადასაღები მოედანი, 1926
„ხანუმას“ გადასაღები მოედანი, 1926
თამარ მეფის ხელრთვა
თამარ მეფის ხელრთვა
აკაკი წერეთელი და ნიკო ნიკოლაძე
აკაკი წერეთელი და ნიკო ნიკოლაძე
მიხეილ ჯავახიშვილზე შედგენილი ჟანდარმერიის ბარათი
მიხეილ ჯავახიშვილზე შედგენილი ჟანდარმერიის ბარათი
ეიფელის კოშკი
ეიფელის კოშკი
ილია ჭავჭავაძისა და გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმოწერა
ილია ჭავჭავაძისა და გაბრიელ ეპისკოპოსის მიმოწერა
გილიომ დელილის შედგენილი რუკა
გილიომ დელილის შედგენილი რუკა
ექვთიმე თაყაიშვილის ქონების აღწერა
ექვთიმე თაყაიშვილის ქონების აღწერა
ფსალმუნები, X საუკუნე
ფსალმუნები, X საუკუნე
სვეტის სასწაული
სვეტის სასწაული