ივნისი 548
en

ივ.ჯავახიშვილი - "ქართველი ერის ისტორია"

 

"ქართველი ერის ისტორია" - ივანე ჯავახიშვილი

თუმანიშვილის გამოცემა

1908 წელი