ნოემბერი 548
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/150
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/150
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/143
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/143
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/139
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 2/139
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/131
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/131
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/96
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/96
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/94
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/94
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/5
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/5
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 1/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2949
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2949
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2658
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2658
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2657
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2657
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2649
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2649
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2365
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2365
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2262
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1449, საქმე 2262