ნოემბერი 548
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/21
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/21
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/94
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/94
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/10
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/10
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/9
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/9
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/8
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 14/8
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 13/233
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 13/233
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/129
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/129
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/119
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/119
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/6
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 12/6
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 11/1
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 11/1
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/130
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/130
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/117
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/117
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/102
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/102
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/20
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/20