ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/47
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 37/47
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/136
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/136
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/129
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/129
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/92
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 35/92
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 34/231
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 34/231
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 33/69
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 33/69
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 32/283
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 32/283
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/181
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/181
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/141
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/141
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/130
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/130
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/115
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/115
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/105
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/105
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/102
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/102
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/68
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 31/68