ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 22/65
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 22/65
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 21/40
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 21/40
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 20/44
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 20/44
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/149
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/149
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/125
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/125
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/89
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 18/89
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 17/26
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 17/26
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 16/93
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 16/93
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/141
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/141
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/140
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/140
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/127
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/127
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/122
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/122
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/100
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/100
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/52
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 15/52