ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1492
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1492
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1291
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1291
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1239
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1239
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1204
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1204
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1053
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1053
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1035
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1035
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1032
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 1032
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 721
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 721
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 581
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 581
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 560
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 560
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 550
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 550
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 547
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 547
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 269
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 269
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 268
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 268