ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/13
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 10/13
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/126
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/126
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/123
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/123
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/117
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 9/117
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 8/42
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 8/42
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 7/27
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 7/27
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/143
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/143
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/55
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/55
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/33
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/33
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/30
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/30
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 6/4
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 5/37
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 5/37
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 5/11
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 5/11
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 4/117
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 4/117