ოქტომბერი 595
en

მეფე როსტომის საბუთები

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 259
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 259
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 90
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 90
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 88
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 88
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 87
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 87
ისტორიული საბუთი -  ფონდი 1448, საქმე 86
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 86
ისტორიული საბუთი -  ფონდი 1448, საქმე 85
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 85
ისტორიული საბუთი -  ფონდი 1448, საქმე 84
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 84
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 83
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 83
ისტორიული საბუთი -  ფონდი 1448, საქმე 81
ისტორიული საბუთი - ფონდი 1448, საქმე 81