ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 13/18

 

 

მეფე როსტომის წყალობის წიგნი დემეტრე ენდრონიკაშვილისადმი. 

1651 წელი.