ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/179

 

 

მეფე როსტომის შეწირულების წიგნი იერუსალიმის ჯვრის მონასტრისა და ქრისტეს საფლავისადმი. 

1639 წელი.