ნოემბერი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/62

 

 

მეფე როსტომის ბრძანებით, დავით ჭილაშვილი თურქისტანიანთ მამულების სარჩელის საქმეზე ახალდაბაში წავიდა. 

1639-1658 წლები.