ნოემბერი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 3/35

 

 

მეფე როსტომის სახელოს წყალობის წიგნი ბაზიერთუხუცეს ბაირამ ყულისადმი.

1652 წელი.