მაისი 548
en

საქართველოს პირველი რესპუბლიკა - დოკუმენტები

საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბი
საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბი
მასწავლებლის მოწმობა, გაცემული 1918 წლის ოქტომბერში
მასწავლებლის მოწმობა, გაცემული 1918 წლის ოქტომბერში
ამონაწერი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან
ამონაწერი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის სხდომის ჟურნალიდან
ქართველ მსახიობთა კავშირის 1918 წლის 5 აპრილის გადაწყვეტილება
ქართველ მსახიობთა კავშირის 1918 წლის 5 აპრილის გადაწყვეტილება
იარაღის მოწმობა
იარაღის მოწმობა
დამფუძნებელი კრების წევრთა საერთო სურათი
დამფუძნებელი კრების წევრთა საერთო სურათი
დამფუძნებელი კრების თავჯდომარის განკარგულება
დამფუძნებელი კრების თავჯდომარის განკარგულება
საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დე იურე აღიარებისადმი მიძღვნილი ზეიმი
საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დე იურე აღიარებისადმი მიძღვნილი ზეიმი
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების დანიშვნის კანონი
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევნების დანიშვნის კანონი
ივანე ჯავახიშვილის წერილი თავდაცვის კომიტეტს
ივანე ჯავახიშვილის წერილი თავდაცვის კომიტეტს
საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული საქართველოს კონსტიტუცია
ნაწყვეტი საქართველოს სოციალისტური ორგანიზაციების 1921 წლის 22 თებერვლის მოწოდებიდან
ნაწყვეტი საქართველოს სოციალისტური ორგანიზაციების 1921 წლის 22 თებერვლის მოწოდებიდან
1921 წლის 23 თებერვალი, გაზეთი „საქართველო“
1921 წლის 23 თებერვალი, გაზეთი „საქართველო“
რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომის ამსახველი უნიკალური კადრები
რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომის ამსახველი უნიკალური კადრები