მაისი 548
en

დიმიტრი სილაქაძე - „უკანასკნელი ბრძოლა თბილისის დაცვისთვის 1921 წლის 24 თებერვალს“.

ისტორიკოსის, ივანე ჯავახაშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტ დიმიტრი სილაქაძის საჯარო ლექციას თემაზე: „რატომ დაეცა თბილისი - უკანასკნელი ბრძოლა თბილისის დაცვისთვის 1921 წლის 24 თებერვალს“.

საჯარო ლექცია გაიმართა 2015 წლის 25 თებერვალს