მაისი 548
en

ლევან გიგინეიშვილი - „ისტორიის განცდა ბიზანტიურ და დასავლურ ქრისტიანობაში და ამ თემის თანამედროვე აქტუალობა“.

პროფესორმა ლევან გიგინეიშვილმა საჯარო ლექცია „ისტორიის განცდა ბიზანტიურ და დასავლურ ქრისტიანობაში და ამ თემის თანამედროვე აქტუალობა“ საქართველოს ეროვნული არქივში 2016 წლის 26 იანვარს წაიკითხა.