ივნისი 548
en

დიმიტრი სილაქაძე - „26 მაისი - დამოუკიდებლობის ისტორია“

ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძის საჯარო ლექცია „26 მაისი - დამოუკიდებლობის ისტორია“. 

საქართველოს ეროვნული არქივი, 2020 წლის 26 მაისი.