უკან დაბრუნება
ბათუმი, საერთო ხედი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია.
1890-1910 წლები.
ბათუმი, საერთო ხედი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო.
2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, სანაპიროს ხედი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია.
1890-1910 წლები.
ბათუმი, სანაპიროს ხედი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო.
2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, სანაპიროს ხედი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია.
1890-1910 წლები.
ბათუმი, სანაპიროს ხედი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო.
2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, საერთო ხედი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია.
1890-1910 წლები.
ბათუმი, საერთო ხედი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო.
2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი. შავი ზღვა, მზის ჩასვლა. 1890-1910 წლები.
ბათუმი. შავი ზღვა, მზის ჩასვლა. თეა ქიმერიძის ფოტო. 2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი. ფოსტა-ტელეგრაფის შენობა თბილისის ქუჩაზე. 1900-იანი წლები.
ბათუმი, ფოსტა-ტელეგრაფისა და სახელმწიფო აფთიაქის შენობები, ერას მოედანი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო. 2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, შავი ზღვის სანაპირო. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია. 1890-1910 წლები.
ბათუმი, შავი ზღვის სანაპირო. გურამ წიბახაშვილის ფოტო. 2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, პორტი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია.
1890-1910 წლები.
ბათუმი, პორტი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო.
2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ
ბათუმი, საერთო ხედი. დიმიტრი ერმაკოვის ფოტოკოლექცია. 1890-1910 წლები.
ბათუმი, საერთო ხედი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო. 2011 წელი.
ძველი ადრე
ახალი შემდეგ