მაისი 548
en

მზექალა შანიძე - „მამაჩემი - აკაკი შანიძე“

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მზექალა შანიძე საუბრობს აკადემიკოს აკაკი შანიძის ცხოვრებასა და სამეცნიერო მოღვაწეობაზე.

ინტერვიუ ჩაწერილია საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ 2017 წლის 6 თებერვალს.