მაისი 548
en

მიხეილ ქართველიშვილი - „საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა 1917 წლის 12 (25) მარტს“

ისტორიკოს მიხეილ ქართველიშვილის საჯარო ლექცია „საქართველოს სამოციქულო მართმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა 1917 წლის 12 (25) მარტს“. 2016 წლის 23 მარტი.