თებერვალი 595
en

დიმიტრი სილაქაძე - „როგორ ემზადებოდა საქართველო საბჭოთა რუსეთთან ომისათვის 1921 წელს“

ისტორიკოს დიმიტრი სილაქაძის საჯარო ლექცია „როგორ ემზადებოდა საქართველო საბჭოთა რუსეთთან ომისათვის 1921 წელს“. 2016 წლის 11 თებერვალი.