ივნისი 548
en

პროფესორ მიხეილ ბარნოვი - „ჯერონიმოს ბოლო ომი - აპაჩების სამხედრო წინააღმდეგობის დასასრული, 1886“

პროფესორ მიხეილ ბარნოვის საჯარო ლექცია - „ჯერონიმოს ბოლო ომი - აპაჩების სამხედრო წინააღმდეგობის დასასრული, 1886“.

საქართველოს ეროვნული არქივი, 2018 წლის 22 ივნისი.